Kunde: No.29 Steak & Brasserie

Opgave: Restaurant Logo
  • ODEON
    Visuel Identitet
  • Mette Holm
    Logodesign
  • Mercantec
    Identitet til rekrutterings-kampagne
  • Releaf
    Navn, Koncept og Logo
  • Genau & More A/S
    Visuel Identitet
  • Religionslærerforeningen
    Design af nyt Logo
  • CLEAN
    Corporate Identity
  • HitFitDance
    LogoDesign